Blogy

Ženy a politika

Nástup žien do politiky. Zmierlivé memplexy
obsadzujú zrejme kognitívne štruktúry fyzicky slabších žien ľahšie ako
konfrontačné.

Na čom sa rozmnožujú mémy?

Na čom sa rozmnožujú memplexy? Na kognitívnych
štruktúrach. Ako gény na molekulách.

Replikácia koncertu

Sledovanie koncertu Requiem od Mozarta v TV.
Koľľko hodín driny aby sa vyšše stovky sapientov zosúladilo k replikácii
jedného memplexu.

Vedomie samé o sebe

Vedomie je chápané ako vec sama o sebe, vnútorne
dané. Takto ale v evolúcii nič nevzniká. Oskiaľ sa teda vzalo?

Emergencia

Emergencia ako vnútorńy proces vytvárania súcna z ničoho? Alebo ako aktualizácia existujúcej potenciality.
Syndikovať obsah