Poznámky k mémológii

Obsahom tejto knihy budú rôzne články a úvahy k práci na univerzálnej teórii mysle a kultúry človeka