Štúdie štátu

state-selfishPre portál Menej štátu chystám štúdiu pod názvom „Podiel štátu na domestikácii opice“. Malo by ísť o darwinisticky dôsledný pohľad na koevolúciu mémov spojených s ekosystémami organizácie sapientov a postneolitickej evolúcie sapientov, ktorá sa prejavuje prevažne v jeho domestikácii.

Štúdium tohoto javu pozostáva z týchto oblastí:

  • domestikácia sapienta (Teória autodomestikácie),
  • domestikácia ako forma symbiózy a
  • darwinistická analýza vývoja ekosystému štátu.

Prvé dve oblasti by už v nejakej forme boli pripravené na publikovanie. Ostáva teda štúdia štátu. Na radu jedného FB priateľa som sa rozhodol publikovať poznámky, ktoré ma napadajú pri čítaní rôznych zdrojov o vývoji štáu.

Snáď budú niekomu okrem mňa na nejaký osoh.