Ladislav Kováč: Prírodopis komunizmu

Tu budú umiestnené poznámky ku knihe

Kováč, L. (2007). Prírodopis komunizmu Anatómia jednej utópie. Kaligram, Bratislava. Retrieved from http://www.biocenter.sk/lkpublics_files/Prirodopis_komunizmu.pdf