Právo domestikovaných slepíc na infanticídu

Impozantná slepičia demonštrácia v USA údajne (podľa EchoPrime) bola motivovaná Trumpovým ohlásením zoškrtania vládnych výdajov pre organizáciu Planned Parenthood, pokiaľ neprestane vo vykonávaní potratov. Výsledkom jej pôsobenia je vraj viac ako 300 tis. umelých prerušení tehotenstva ročne. To je celkom slušná organizovaná infanticída jednou organizáciou.

Protitrumpovské demonštrácie vo WashingtonePozrel som si stránku Pregnancy Rates for U.S. Women Continue to Drop, podľa ktorej je v USA na 6.4 mil. tehotenstiev 1.5 mil. umelých prerušení tehotenstva. To je skoro 20%, čo je skutočne zaujímavá miera infanticídy, do ktorej nie sú zahrnuté samozrejme iné formy, ako napríklad antikoncepcia.

Ak vezmeme iba infanticídu cez umelé prerušenie tehotenstva, tak v porovnaní z údajmi v odbornej literatúre* o infanticíde u prírodných národov, americká sa blíži k extrémnym hodnotám. Len u dvoch národov boli pozorované vyššie hodnoty, a to sme samozrejme nepočítali antikoncepciu.

Infanticída je vrodený nástroj na plánovanie zdrojov. Je prirodzená, pretože v pôvodnom prostredí lovcov-zberačov boli iste časté obdobia nedostatku, kedy bolo výhodné radšej zabiť dieťa ako vyhladovať plodnú matku spolu sdieťaťom. Ďalší častý a pochopiteľný zdroj infanticídy je zabíjanie nevlastných potomkov otcami, ktorí si tak pochopiteľne chránia svoje rodičovské investície do vlastného potomstva.

Americké domestikované slepice si však nemusia chrániť ani zdroje, veď ide o najbohatšiu spoločnosť na svete, a o nevlastné, či vlastné potomstvo už vôbec nejde, keďže si deti matky uživia aj samé, alebo s podporou sociéty, či štátu.

Vysvetlenie tak masívnej infanticídy treba hľadať inde. Samica, ktorá reprodukuje seba, menej reprodukuje mémy kultúry. Pre ne je to samozrejme nevýhodné, preto sa vyselektovali rôzne mémplexy z kmeňa mémplexov ľudských práv, ktoré obsahujú mém práva samice na rerodukciu kultúrnych mémplexov. Sapientky robia kariéru, zabávajú sa, „realizujú sa“ v rôznych zaujímavých činnostiach, ktoré ich „napĺňajú“, atď., čo sú vlastne vždy replikačné aktivity mémov. Slúžia na ich prežitie a súčasne slúžia k symbiogenéze sapienta do endosymbiózy.


* Barrett, L., Dunbar, R., & Lycett, J. (2007). Evoluční psychologie člověka. Portal s.r.o. Praha.