Pozorovania replikačnej činnosti mozgu

Kniha bude zachytávať v denníkovej podobe rôzne situácie zo života môjho synčeka. Budú to však situácie, ktoré viac či menej odrážajú replikačnú činnosť mozgu alebo by ju mohli demonštrovať. Je pravdepodobné, že podstatu jednotlivých situácií a príkladov bude možno ozrejmená oveľa neskôr.