Principia Memologiae

Mémológia je univerzálna teória človeka, jeho biologickej, psychickej, mentálnej a kultúrnej podstaty. Mémológia súčasne konzistentne dokáže interpretovať človeka a kultúru s ním spojenú, jej pôvod a jej evolúciu, jednotným spôsobom, ktorý konzistentne naväzuje na Darwinov koncept evolúcie organizmov na Zemi, pretože je jej pokračovaním.

Tri princípy života

Život nie je substancia, ale proces

Apriorným tvrdením mémológie je, že naše myslenie vytvára ekosystém mémových organizmov — mémbiontov — ktoré od prenatálneho veku až po smrť formujú naše mozgy. Sú živé. Toto radikálne tvrdenie treba obhájiť.

Mémologické zákonitosti konektómu mozgu

Konektóm ľudského mozgu
Konektóm ľudského mozgu[3]

Pre lepšie pochopenie významu mozgového konektómu treba p

Zákonitosť prirodzenosti človeka

V pozadí mnohých odborných ale aj laických diskusií o človeku sa vedie roky spor o povahe človeka. Ten má napríklad podobu nekončiacich diskusií o tom, čo má na myslenie človeka väčší vplyv, či geneticky daná vrodenosť, alebo výchova (Nature vs Nurture). Tým sa nevyhnutne dostáva do popredia diskusie otázka prirodzenosti človeka, pretože dnes už je nespochybniteľné, že myseľ človeka nepríde na svet ako čistý nepopísaný list, na ktorý sa výchovou z kultúry všetko zapíše. 

Sú ženy hlúpejšie ako muži pre STEM obory?

depositphotos_18096645-stock-photo-adam-and-eve

Vždy keď ide o to vysvetliť rozdiely medzi mužmi a ženami v nejakej oblasti nášho zložitého  ekosystému, dostáva sa nám spravidla stereotypné vysvetlenie v podobe predsudku: je to dôsledok genderových stereotypov, ktoré tu zostali z patriarchálnej spoločnosti. Údajne nie sú medzi pohlaviami také rozdiely, ktoré by ženy vopred diskvalifikovali.

Tri plus jedna otázky

Michelangelo_-_Creation_of_Adam_%28cropped%29
Po mnohých rokoch pokusu o sformovania univerzálnej teórie mysle a kultúry sa postupne celá problematika sformovala do troch otázok.

Summa memologiae

Táto esej pôvodne vznikla ako mailová odpoveď na mailovú otázku počas vianočných sviatkov, čo sa nesporne odrazilo v jej uvolnenom štýle. Na výzvu adresáta ju napokon publikujem tak ako bola pôvodne formulovaná len s minimálnymi úpravami.

Gender, pohlavie, rasa a podobné fetiše pokrokárov

Human progress

O živote v našich mozgoch

Tento článok vznikol ako ako odpoveď na úvahu chate na FB. Kedže sa rozrástla do nechatových rozmerov, tak som sa s FB priateľom dohodol, že ju uverejním ako článok.

Právo domestikovaných slepíc na infanticídu

Impozantná slepičia demonštrácia v USA údajne (podľa EchoPrime) bola motivovaná Trumpovým ohlásením zoškrtania vládnych výdajov pre organizáciu Planned Parenthood, poki
Syndikovať obsah