Referendum ako príklad mém-génovej symbiózy

Inšpiráciou k tomuto článku je nastávajúce referendum a diskusie okolo neho.

Očkovanie — eugenická domestikácia sapienta

Úlohou tejto úvahy nie je odhovárať, či naopak nahovárať občanov na očkovanie detí, hoci ma k jej napísaniu inšpirovala návšteva stránky občianskeho združenia  Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

Šimpanzí umelci a sapientí psychológovia

Tak som sa dozvedel z úryvku z knihy Jareda Diamonda: „Třetí šimpanz“, že keď psychológom predložili kresby šimpanzov, tak im diagnostikovali všelijaké psychické úchylky. 

Pôvod mémov

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že mémy sa tu objavili s príchodom nejakých spoločenských organizmov, nie je tomu podľa mňa tak. Aby som zachoval dôsledne evolucionistický princíp, že nové skutočnosti nevznikajú nanovo, iba sa nejakým spôsobom určité skutočnosti formujú do ďalších a iných súvislostí , pokúsim sa stručne načrtnúť vývoj od (?) po súčasnosť. Tento vývoj je ovšem aj vývojom toho, čo si zvykneme prisvojovať — vedomia.

Mémy

Pre sapienta samého je fakt jeho kultúry neustálym zdrojom udivovania. Odkiaľ a prečo sa vzali všetky tie stavby, knihy, teórie, umelecké diela, veda, technika, politika, ekonomika,…, a vlastne všetko „ľudské“? Odkiaľ a prečo sa vzali peniaze? Načo sú vôbec také veci opici, ktorou je každý z nás?

Stav v akceptácii evolučnej psychológie?

Pekný prehľad o súčasnom stave psychológie:  Examining the Acceptance of and Resistance to Evolutionary Psychology  Problém vidím ja v tom, že evolučná psychológia úplne zhodne s inými psychológiami ignoruje kultúru ako súčasť správania človeka-sapienta. 

Mémosféra

Mémosféra je globálny ekologický systém mémov.

Mém

Mém je replikou replikátora sociálnych interakcií spoločenských organizmov. V projekte Anima et Machina sa zaoberám predovšetkým replikátorom sociálnych interakcií sapientov.

Mém je teda elementárnym kúskom informácie v sociálnych interakciách schopným replikácie. 

Ľudské práva ako ultrasebecké mémy

Prológ: Benedikt XVI a urážka Islámu

V septembri 2006 pápež Benedikt XVI.

Replika a replikátor

Názory v tejto kapitole sú tézovitým vyjadrením určitej koncepcie evolucionizmu. Preto by si pochopiteľne vyžadovali podrobnejšie zdôvodnenie, ktoré by ovšem neželane zväčšilo rozsah štúdie zameranej na peniaze. Jednotlivé tézy budú postupne v rámci projektu Anima et Machina podrobnejšie zdôvodnené. 

Syndikovať obsah