Replika a replikátor

Názory v tejto kapitole sú tézovitým vyjadrením určitej koncepcie evolucionizmu. Preto by si pochopiteľne vyžadovali podrobnejšie zdôvodnenie, ktoré by ovšem neželane zväčšilo rozsah štúdie zameranej na peniaze. Jednotlivé tézy budú postupne v rámci projektu Anima et Machina podrobnejšie zdôvodnené. 

Deviácia je vždy a vo všetkom deviácia

V článku na Oslovi Nadpriemerná tvorivosť - hranica mentálneho zdravia? sa v tom začudovaní implicitne predpokladá, že mozog môže byť v niečom implicitne vychýlený z normálu a pri tom byť vo všetkom ostatnom normálny. To je samozrejme blbosť. Nie sú gény na toto. či na hento. Gény formujú utváranie mozgu ako celku, jeho fungovanie ako celku a keď je nejaký gén mimo normál tak je mimo normál celý mozog.

Vieme vlastne v biológii čokoľvek definovať?

V článku  Hlenky a jejich důmyslná strategie přežití je opísaná zaujímavá mnohobunečná forma života. Jednotlivé bunky vytvoria organizmus vtedy, keď prídu o zdroje na prežitie. Každá si žije svoj nešpecializovaný život pokiaľ sa dá, a potom je nútená sa špecializovať aby sa vytvoril mnohobunkový organizmus s orgánmi.

Peniaze

V povahe schopnosti poznávať svoje prostredie je dané implicitnosť jeho modelovania. Ak je niečo zrejmé tak to už netreba skúmať a neustále prehodnocovať. Hovorí sa tomu aj duch doby, implicitná znalosť, referenčný rámec alebo aj dobová zaslepenosť či dobová paradigma. Predsa však sa snáď v každej dobe objavia pokusy o redefinície zrejmého.

Biologické čtvrtky ve Viničné

Karlova univerzita v Prahe vytvára pôdu pre pravdepodobne veľmi zaujímavý spolok mysliteľov v oblasti evolučných vied v európskom kontexte. Mená ako Zdeněk Neubauer, Jaroslaf Flégr, Anton Markoš, či Fatima Cvrčková sú zárukou hlbokého vhľadu do podstatnej otázky nášho bytia — jeho evolúcie. No a práve títo ľudia tvoria jadro dlhoročného projektu prednášok pod názvom „Biologické čtvrtky ve Viničné 7“, z ktorých audia a video záznamy je možné sledovať tu.

Výskum identických dvojičiek

Vždy keď by sme chceli podľahnúť pokušeniu vidieť v konaní sapienta nejaký prejav slobodnej vôle, či moci správnej výchovy na správanie jedinca (čo je to isté len inak povedané), nezaškodí si zagooglovať niečo o výskume identických dvojičiek vyrastajúcich v iných prostrediach, napríklad tu: http://www.mrzimmerman.org/HW/12th%20grade%20Science/Mr%20Z%27s%20Bioethics%20Genes%20and%20%20%20%20Unit/Twins/Redden.pdf

Obzvlášť zaujímavý je príbeh identických dvojčiat Jima Lewisa a Jima Springera napríklad tu: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,963211,00.html

Otázka sebaidentifikácie v klasickej a evolučnej psychológii

Klasická psychológia: problém vlastnej identity,
evolučná psychológia: rozpoznanie umiestnenia v tlupe.

Memplex moci a K-stratégia

Kým memplex moci sa stáva stále sofistikovanejší a upevňuje svoju K -stratégiu, memplexy s ním symbiotické prechádzajú na r -stratégiu.
Syndikovať obsah