Vedomie samé o sebe

Vedomie je chápané ako vec sama o sebe, vnútorne
dané. Takto ale v evolúcii nič nevzniká. Oskiaľ sa teda vzalo?

Emergencia

Emergencia ako vnútorńy proces vytvárania súcna z ničoho? Alebo ako aktualizácia existujúcej potenciality.
Syndikovať obsah