Odpovedať na komentár

Výskum identických dvojičiek

Vždy keď by sme chceli podľahnúť pokušeniu vidieť v konaní sapienta nejaký prejav slobodnej vôle, či moci správnej výchovy na správanie jedinca (čo je to isté len inak povedané), nezaškodí si zagooglovať niečo o výskume identických dvojičiek vyrastajúcich v iných prostrediach, napríklad tu: http://www.mrzimmerman.org/HW/12th%20grade%20Science/Mr%20Z%27s%20Bioethics%20Genes%20and%20%20%20%20Unit/Twins/Redden.pdf

Obzvlášť zaujímavý je príbeh identických dvojčiat Jima Lewisa a Jima Springera napríklad tu: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,963211,00.html

Odpovedať

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.