Journal of Memetics (preklady článkov)


    V tejto časti webu sa nachádzajú preklady článkov (z angličtiny do slovenčiny) memetikov, ktorí ich uverejňovali v elektronickom časopise na: Journal of Memetics (Evolutionary Models of Information Transmission, skratka JoM-EMIT) - od r. 1997 do r. 2005.


OBSAH: