Odpovedať na komentár

Mém

Mém je replikou replikátora sociálnych interakcií spoločenských organizmov. V projekte Anima et Machina sa zaoberám predovšetkým replikátorom sociálnych interakcií sapientov.

Mém je teda elementárnym kúskom informácie v sociálnych interakciách schopným replikácie. 

Odpovedať

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.