Problém komplexity

Musím si vynadať do oslov. Čítam [1] a vravím si: veď oni nevedia  zadefinovať ani čo je kmeň a čo je štát. Lenže potom mi došlo, že žiadna  komplexná štruktúra sa nedá zadefinovať. Skúsme zadefinovať čo to je  kôň, mucha, les, atmosféra… Túžba po jednoznačných definíciách je zrejme  pozostatkom vied 18. stor. kedy sa veda chápala ako schopnosť  rozklasifikovať skúmané do kategórií a z tých vytvoriť nejaký systém.
 
V  skutočnosti dokážeme nanajvýš vyzdvihnúť nejaké typické atribúty  definovanej komplexity. Napríklad že tiger je mäsožravý, cicia mlieko,  srsť je pruhovaná… Tým ho odlíšime trebárs od zebry. Lenže tiger nie je  definovaný týmito atribútmi. Zároveň je definovaný množstvom atribútov,  ktoré definujú aj zebru a iné entity.
 
Evolúcia je o  líniách, nie o oddelených bodoch v čase. V líniách sa atribúty iba  premieňajú, prípadne hromadia, zmnožujú. Preto v línii možno nájsť  určité úseky, kde nejaký atribút má určitú podobu, hoci v  predchádzajúcom období ju mal inú a časom súčasnú podobu stratí.
 
Aké  sú odlišujúce atribúty kmeňa alebo štátu? Podľa [1] to vyzerá tak, že  klasická antropológia a politológia s tým má naozaj problém. Myslím, že  pozoruhodný rozdiel medzi kmeňom a štátom je organizovanie sapientov  podľa genetickej línie. Kým v kmeňovom usporiadaní je organizovanosť  podriadená viac geneticky, v štátnej organizácii tomu tak nemusí byť a  zväčša ani nie je.
 
No veď uvidíme ďalej…