Tlupa a kmeň (rod)

Podľa eseje Ira M. Lapidusa Tribes and State Formation in Islamic History z [1] je ťažké definovať čo to je kmeň. Môže to byť podľa neho napríklad:

 1. príbuzenská skupina,
 2. širšia rodina,
 3. koalícia spriaznených rodín.
A. Kmeň sa však môže rôzne odvodzovať:
 1. ako skupina príbuzných členov,
 2. skupina, odkazujúca sa k nejakej elitnej rodine, od ktorej si odvodzuje kmeňové meno,
 3. skupina, ktoré vznikla na základe etnickej, kultúrnej alebo inej nepríbuzenskej vlastnosti, alebo
 4. skupina sa môže odvodzovať od nomádskych výbojov, bez ohľadu na niečo, čo by ich iné spájalo..

Implikácie:

 • Diverzita, ktorá vznikla rôznymi vývojovými líniami.
 • Je zrejmé, že kmeň je entita, ktorá už nepodlieha biologickej ale mémovej evolúcii. Pre sapienta je biologickou prirodzenou organizačnou jednotkou tlupa lovcov-zberačov (TLZ).
 • Kmeň sa mohol z TLZ vyvinúť v toľkých formách zrejme pre pomerne fluidný charakter sapientej tlupy. Kým i šimpov a iných primátov je tlupa rodinou, u nás sa evolučne vyvinula zložitejšia štruktúra tlupy:
  • Tlupu tvoría viaceré rodiny.
  • Navyše je prirodzená sériová monogamia, teda príbuznosť je pomerne zložitá záležitosť.
  • Ďalší faktor je, že z dôvodu dlhej neoténie mláďat si u sapientov poznajú svoje deti nielen samice, ale aj samci a starí rodičia + súrodenci rodičov a starých rodičov.
 • Zložitá štruktúra tlupy musí byť umožnená z genetického hľadiska väčšou fenotypovou plasticitou ako je tomu u iných primátov. Preto je možné ju naťahovať aj na nepríbuzných jedincov. Mém, ktorý hovorí, že X je príbuzný so mnou, pretože obaja patríme do rodiny Germánov, Slovanov, Kresťanov, Moslimov,… atď,  má preto šancu na replikáciu. U šimpanzov nemá.
 • Lapidus uvádza, že kmene sa často odvodzujú od bájneho predka. Nuž je to mém, ktorý idnetifikuje tlupu tam, kde sa nemôže identifikovať prirodzene ako u TLZ, kde všetci od malička žijú spolu, poznajú sa a nemusia sa nijako identifikovať inak ako touto znalosťou. Mém spoločného predka je preto vlastne ekosystémovou nutnosťou. Niečo ako keď sa niekto naháňa za potravou, tak sa mu musí vyvinúť mozog, ako riadiace centrum.
 • Kmeň je jednoznačne mémplex (KM), ktorý obsahuje mém príslušnosti k tlupe. Jeho snahou je prežiť v čo najviac ekotopoch.
Náčrt možných vývojových scenárov pre A:
 1. Tu je to najjdednoduchšie. KM postupne zahŕňa mémy širšieho a širšieho príbuzenstva. Tým sa zvyšuje jeho pravdepodobnosť prežitia aj v prípade ak sapientovi neprežije priama rodina.
 2. Zatiaľ nemám nijaké informácie o takýchto kmeňoch. KM ale zjavne môže tým, že do tlupy zahrnie mémy príslušníkov elitnej rodiny, usmerňovať reakcie mozgu smerom, ktorý zvyšuje jeho fitness. Pre mém príslušníka elitnej rodiny to je samozrejme taktiež výhodné a je to výhodné aj pre členov elitnej rodiny, ktorí získavajú výhodné postavenie v mechanizme recipročného altruizmu. Súčasne je dôležité si uvedomiť, že centralizovaním jednej rodiny vzniká komplexnejší a usporiadanejší (organickejší, organizovanejší) systém ako je systém založený na necentralizovanosti iných kmeňov.
 3. Opäť by to chcelo podrobný výskum. Takáto forma implikuje skôr dôsledok invázie mémplexov, ktoré sa vytvorili v komplexnejšom ekosystéme, teda v ekosystéme štátov, do pôvodne jednoduchých štruktúr I. a II. V takom prípade je to úplne štandardný domestikačný proces.
 4. Toto je asi pre vývoj európskeho mémového ekosystému kľúčové a mali by sme sa tým podrobne zaoberať, pretože z Východu na Západ prešlo niekoľko expanzných vĺn nomádov. Zrejme nevyhnutne vznikala ekosystémová nevyhnutnosť ustanoviť nové ekotopy. No a kedže nomádi iné organizačné mémplexy ako KM nepoznali, vytvorili sa nepríbuzenské formy.