Vedomie samé o sebe

Vedomie je chápané ako vec sama o sebe, vnútorne
dané. Takto ale v evolúcii nič nevzniká. Oskiaľ sa teda vzalo?