Emergencia

Emergencia ako vnútorńy proces vytvárania súcna z ničoho? Alebo ako aktualizácia existujúcej potenciality.