Odpovedať na komentár

Emergencia

Emergencia ako vnútorńy proces vytvárania súcna z ničoho? Alebo ako aktualizácia existujúcej potenciality.

Odpovedať

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.