Odpovedať na komentár

Na čom sa rozmnožujú mémy?

Na čom sa rozmnožujú memplexy? Na kognitívnych
štruktúrach. Ako gény na molekulách.

Odpovedať

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.