Na čom sa rozmnožujú mémy?

Na čom sa rozmnožujú memplexy? Na kognitívnych
štruktúrach. Ako gény na molekulách.