Odpovedať na komentár

Ženy a politika

Nástup žien do politiky. Zmierlivé memplexy
obsadzujú zrejme kognitívne štruktúry fyzicky slabších žien ľahšie ako
konfrontačné.

Odpovedať

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.