Mém dĺžky slabiky

Podľa štúdie [1] sa v oblasti je v mozgu oblasť, ktorá rozoznáva podľa dĺžky časti reči. Tieto časti musia byť dlhé 480 a 960 milisekúnd a súčasne to musí byť reč. Vtedy oblasť mozgu nazývaná superior temporal sulcus vykazuje vysokú aktivitu v porovnaní s inými intervalmi a iným typom zvukov [2]. Tieto intervaly zodpovedajú dĺžke slabiky.

Dá sa teda predpokladať, že reč, ktorá je skladaná s elemntov, teda mémplexov, musí v každom prípade obsahovať mémy foném, skladané do mémplexov slabík. Kedže fonémy sú dlhé asi 30 milisekúnd, výskum implikuje predstavu mémplexu slabiky, ktorý okrem mémov foném obsahuje aj mém dĺžky slabiky alokovaný v superior temporal sulcus.

Oblasť mozgu:

Superior temporal sulcus.
Oblasť integruje podnety zo sluchových a iných senzorických centier.
Superior temporal sulkcus

Hypotetický mém:

Mém, alebo trieda mémov pre dĺžku slabiky.

Literatúra:

  1. Overath, T., McDermott, J. H., Zarate, J. M., & Poeppel, D. (2015). The cortical analysis of speech-specific temporal structure revealed by responses to sound quilts. Nat Neurosci, advance on. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1038/nn.4021
  2. Researchers find brain area that integrates speech's rhythms. ScienceDaily. http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150518135232.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fmind_brain+%28Mind+%26+Brain+News+--+ScienceDaily%29