Časť 3. Mémický dušespyt

  Alebo etológia sapientov (psychológia) založená na teórii mémov