Časť 5. Byliny o mémoch

Byliny sú ruské epické mýty o hrdinoch. Z pohľadu mémológie ako darwinistickej teórie je každý súčasný jav výsledkom nejakej histórie. Má svoj príbeh. Darwinizmus je vlastne vyprávanie príbehov. Obsahom tejto časti budú rôzne evolučné príbehy o mémoch, mémplexoch a mémových ekosystémoch. V prenesenom,. metaforovanom význame to budú byliny o mémoch.