Odpovedať na komentár

Memplex moci a K-stratégia

Kým memplex moci sa stáva stále sofistikovanejší a upevňuje svoju K -stratégiu, memplexy s ním symbiotické prechádzajú na r -stratégiu.

Odpovedať

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.