Odpovedať na komentár

Dlh

Dlh je memetická extenzia nenulového sůčtu.

Odpovedať

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.