Zákon zvyšovania komplexity?

Podľa štúdie [1] organizmy, ktoré používajú komplexnejšie obranné mechanizmy voči parazitom žijú dlhšie ako ich jednoduchší príbuzní. Nie som veľkým fanúšikom počítačových simulácií života, a preto musím zdôrazniť, že nemám priveľkú dôveru ani k tejto štúdii. Počítačová simulácia má sotva potenciál dať širšiu odpoveď ako je položená otázka. Simulovaná téma však je skutočne inšpiratívna na zamyslenie.

Koevolúcia organizmov je totižto zaujímavou témou, najmä taká, ktorá prebieha v rámci evolučných pretekov akými je napríklad efekt červenej královnej [2], ktorý by vlastne mal byť aj podstatou simulovaného javu. Ak sú dve darwinistické entity v priamom vzťahu, v symbióze, kde jedna nejakým spôsobom parazituje na druhej, podľa uvedenej štúdie je dobrou odpoveďou hostiteľa zvýšiť svoju komplexitu, pretože to zvyšuje pravdepodobnosť prežitia.

Určite to bude v mnohých prípadoch pravda. Napríklad gény sa naučili brániť pred zásahmi do ich kódu parazitmi zvýšením svojej komplexity vložením tzv. intronov, teda kúskov kódu, ktoré musia byť pred použitím génu z neho najprv vystrihnuté, aby sa získal čistý gén. Ide nesporne o zvýšenie komplexity informácie obsiahnutej v géne. Čo iné je tiež šialene komplikovaný imunitný systém stavovcov? Tak isto ustálené biotopy majú rad systémových obranných mechanizmov na vylúčenie svojho rozpadu organizmami, ktoré do nich nepatria, ako napríklad vylučovanie jedov koreňmi stromov, či baktériami v koreňových systémoch a pod.

Čím iným sú rôzne mémplexy, ktoré slúžia na obranu mémových ekosystémov, akými sú napríklad v náboženských ekotopoch mémplexy zakazujúce iné výklady, teda vstup iných mémplexov. Alebo zákony, teda mémplexy, ktoré zo širokej škály možných interakcií, teda kultúrnych mémplexov, medzi sapientami vylučujú všetky okrem niektorých? Zavedené zákony, či pravidlá, do nejakého ekosystému mémov, či mémového ekotopu zvyšuje jeho komplexitu a skutočne aj životnosť. Stačí si spomenúť na životnosť veľkých náboženstiev oproti povedzme mód, či pop pesničiek.

Môžeme hovoriť o jednom z možných zákonov zvyšovania komplexnosti? Ak áno, tak takýto zákon v darwinizme predpokladá, že prírodný výberm, všade kde to je možné, uprednostní komplexnejšie systémy pred menej komplexnými.

To sa však v darwinistických teóriách zatiaľ nedočítame.


Odkazy:

  1. Zaman, L., Meyer, J. R., Devangam, S., Bryson, D. M., Lenski, R. E., & Ofria, C. (2014). Coevolution Drives the Emergence of Complex Traits and Promotes Evolvability. PLoS Biology, 12(12), e1002023. doi:10.1371/journal.pbio.1002023
  2. Hypotéza červenej kráľovnej, Wikipédia, https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Queen_hypothesis