Vianočný dar, alebo o príčine príčin existencie mémov v mozgu

Akoby symbolicky sa mi počas vianočných sviatkov dostal na monitor článok [1], ktorý sa stal nečakaným darčekom pod stromček, pretože je pre mňa mimoriadne významný. Môže byť odpoveďou na to, prečo vlastne má myslenie, psychika, presnejšie umwelt organizmov [2, 3], s centrálnou nervovou sústavou a mozgom štruktúru, ktorá je darwinistická, zložená z darwinistických replikátorov — mémov.

Mozog má samozrejme sieťovú štruktúru. Článok [1] sa pokúša dať odpoveď na základný evolučne-biologický problém, a to, prečo sa biologické systémy vyznačujú modularitou a kde sa berie ich evolvabilita? Autori simulovali (samozrejme umelý, nie skutočný) problém, sieťového usporiadania nejakých entít, ktoré mali buď modulárne alebo homogénne usporiadanie, a vystavili ich zmenám prostredia. Modulárne usporiadané siete boli schopnejšie vývoja ako homogénne.

Evolving with connection costs produces networks that are more evolvableExperiment podporil hypotézu, že sieťové modulárne štruktúry ľahšie zmenia pár väzieb modulov s okolím ako by zmenili vnútorne bohatšie previazané subsiete modulov. Stojí to menej zdrojov. Prírodný výber teda uprednostní prekonfigurovanie modulov pred prekonfigurovaním celej siete.

Keď sa v mozgu neuróny usporiadajú do nejakého modulu — mému — je výhodnejšie túto štruktúru zachovať a spájať ju s inými podobnými do nových kontextov — komplexov mémov, mémplexov —, ako ich prerábať. Mozog preto kladie pomerne aktívny odpor k prijímaniu nových informácií, mémov, či mémplexov, ak ich už v sebe nemá. Snaží sa v prúde informácií v prvom rade nájsť také, ktorých štruktúra sa čo najviac podobá nejakej štruktúre, ktorú už v sebe obsahuje. Vykonáva vlastne týmto tlak prírodného výberu na doň prúdiace mémy. To je základ javu, ktorý nazývame porozumením.

Každý mozog sa rodí s vrodenými štruktúrami, mémami, ktoré sa nazývajú všelijako, napríklad v evolučnej psychológii moduly [4]. Novorodenec sa rodí s nimi a zo svojho okolia hľadá v prúde informáccií mémy, ktoré sú v týchto moduloch obsiahnuté. Rozoznáva napríklad tváre, hoci sa to nikdy neučil [5]. Je ľahšie každú novú tvár brať ako vrodený rozpoznávaný tvar plus ďalšie mémy s týmto tvarom spojené, ako si zapamätávať každú tvár ako samostatnú entitu. Tak ako popisuje štúdia [1], Tým ako sa postupne vytvárajú ďalšie a ďalšie asociácie, teda mémplexy, buduje sa psychika, vedomie, celý egoplex. Systém, ktorý je vnútorne modulárny, zložený z nemenných mémov a meniacich sa mémplexov. Vysoko efektívny systém modelovania prostredia, v ktorom musí organizmus fungovať.


  1. Clune, J., Mouret, J.-B., & Lipson, H. (2013). The evolutionary origins of modularity. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 280(1755). Retrieved from http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/280/1755/20122863.abstract
  2. Uexküll, J. von. (1909). Umwelt und innenwelt der tiere (p. 276). Verlag von Julius Springer, Berlin. Získať možno z http://archive.org/details/umweltundinnenwe00uexk
  3. vonCave, D. (2013). Mozog ako umwelt. Mémológia. http://www.daimonion.sk/aem/node/97/
  4. Barrett, L., Dunbar, R., & Lycett, J. (2007). Evoluční psychologie člověka. Portal s.r.o. Praha.
  5. Zhen, Z., Fang, H., & Liu, J. (2013). The Hierarchical Brain Network for Face Recognition. PLoS ONE, 8(3), e59886. doi:10.1371/journal.pone.0059886