Stav v akceptácii evolučnej psychológie?

Pekný prehľad o súčasnom stave psychológie:  Examining the Acceptance of and Resistance to Evolutionary Psychology  Problém vidím ja v tom, že evolučná psychológia úplne zhodne s inými psychológiami ignoruje kultúru ako súčasť správania človeka-sapienta. 

Ako keby sa na vec išlo iba „zdola“ od génov a kultúra sa brala ako niečo mimo človeka, niečo s čím sa psychika rôznym spôsobom vyrovnáva. Tento prístup je ovšem neevolucionistický. Ako a prečo sa tu zrazu vzala kultúra a aký je jej vzťah k psychike? V učebnici evolučnej psychológie „Evoluční psychológie člověka“ od Lousie Barretta, Robina Dunbara a Johna Lycetta sa síce memetika spomína ako veda, ktorá môže vysvetliť kultúru, ale vôbec sa neakceptuje ako spôsob interpretácie psychických prejavov sapienta, koncepcia egoplexu je úplne neintegrovaná do modelu psychiky sapienta.