Sapient

Sapient je príslušník živočíšneho druhu Homo sapiens sapiens. Tento pojem je používaný kvôli odlíšeniu od pojmu človek, ktorý je jednoznačne antropocentrický.