Replika

Určitý tvar, určité usporiadanie vymedzeného javu. Napríklad v živých systémoch sú replikou gény v DNA, alebo organizmy, či druhy organizmov. V submolekulárnych štruktúrach to môžu byť častice. V kultúre mémy.