Replikátor

Replikátor je vnútorne previazaný systém replík. Replikátor má všetky relevantné väzby potrebné pre rozhodovanie svojho vnútorného stavu. Replikátor svoj vnútorný stav rieši replikovaním replík, z ktorých pozostáva.

Príklady:

  • Bunka je replikátorom molekulárnych replík, ako sú proteíny, RNA a DNA a jednotlivé gény v nich. Bunka taktierž replikuje regulačné dráhy svojich vnútorných stavov.
  • Prostredie organizmu a organizmus spolu tvoria replikátor vzťahov organizmu k prostrediu, teda prvkov modelu prostredia v organizme.
  • Biotop je replikátorom organizmov a ekologických väzieb.
  • Spoločenstvo sapientov je replikátom mémov.