Otázka sebaidentifikácie v klasickej a evolučnej psychológii

Klasická psychológia: problém vlastnej identity,
evolučná psychológia: rozpoznanie umiestnenia v tlupe.