Eugenika

Eugenika je ekologický proces, v ktorom mémy vyvíjajú tlak na zmenu formátu svojich nositeľov - sapientov.  

Eugenický tlak sa prejavuje jednak vo forme tlaku na existenčné podmienky sapientov, napríklad zmenou imunitnej reakcie sapienta plošným očkovaním, jednak tlakom na zmenu genetickej výbavy sapientov. 

Tento druhý spôsob je robený viacerými spôsobmi, napríklad zmenou genetickej výbavy prostredníctvom zdravotníctva, kde prežívajú jedinci, ktorí by bez eugenického tlaku neprežili, ale najnovšie aj snahou o priamu reorganizáciu vrodeného genetického kódu