Ekológia

Ekológia je systém vzťahov medzi replikami replikátora.